Trung tâm Công nghệ thông tin

Thứ sáu, 15/01/2021 13:49

Trung tâm Công nghệ thông tin là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Giao thông vận tải, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng; tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý... Trung tâm Công nghệ thông tin là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Giao thông vận tải, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng; tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý...

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12185
Lượt truy cập: 155.082.945