Năm 2020, Trung tâm CNTT cần tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử

Thứ sáu, 15/01/2021 14:15

Chiều 14/1, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã tới dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông giao nhiệm vụ năm 2020 cho Trung tâm CNTT.

Tại Hội nghị, ông Phạm Duy Ninh, Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tham mưu của Bộ, tập thể cán bộ viên chức Trung tâm đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã tham mưu để Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2019-2020. Phối hợp với các đơn vị hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử và nâng cấp Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2019; Hoàn thành tích hợp, liên thông phần mềm quản lý văn bản của Bộ GTVT với Trục liên thông văn bản quốc gia; Hoàn thành xây dựng Trục liên thông văn bản Bộ GTVT và kết nối với phần mềm quản lý văn bản của 18 đơn vị trực thuộc Bộ từ ngày 20/10/2019.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng CNTT và dự phòng cho hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia; Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng và phòng, chống mã độc Bộ GTVT, cũng như kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ GTVT.

Cùng với đó, năm 2019, Trung tâm CNTT đã duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật CNTT; Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; Hệ thống thư điện tử công vụ các hệ thống thông tin nội bộ; hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia; hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT. Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp Bộ GTVT xếp thứ 1 trong số 20 bộ/ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến 

Giám đốc Phạm Duy Ninh báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm CNTT năm 2019

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Giám đốc Phạm Duy Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước, Trung tâm CNTT sẽ tập trung thực hiện việc mở rộng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ GTVT; Mở rộng, bổ sung Trục văn bản Bộ GTVT và Hệ thống quản lý văn bản, điều hành Bộ GTVT. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống quản lý cấp, đổi Giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô. Bên cạnh đó, năm 2020, Trung tâm CNTT cũng sẽ tiến hành xây dựng Hệ thống thông tin Báo cáo Bộ GTVT. Đồng thời, duy trì hệ thống giám an toàn thông tin mạng và phòng, chống mã độc Bộ GTVT và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin của Bộ GTVT. Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2019 về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT.

Ghi nhận những kết quả mà Trung tâm CNTT đạt được năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng năm 2019, Trung tâm CNTT đã hoàn thành khá toàn diện các mặt công tác, đóng góp vào thành tích chung của Bộ. Trung tâm đã tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham mưu cho Bộ kịp thời ban hành khung Chính phủ điện tử 1.0, từ đó giúp các Tổng cục, Cục định hình kế hoạch của đơn vị trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử ở đơn vị. Thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đã được duy trì, kịp thời phản ánh các hoạt động của lãnh đạo Bộ, của Ngành GTVT, cũng như truyền đạt các chỉ đạo của Bộ tới các đơn vị trong Ngành. Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT cũng đã nỗ lực trong xây dựng các dịch vụ công trực tuyến, từ đó duy trì thứ hạng cao của Bộ trong lĩnh vực này. 

Về nhiệm vụ năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu bên cạnh những nhiệm vụ mà Trung tâm đã xác định, Trung tâm CNTT cần bám sát các nhiệm vụ của Bộ gắn với chức năng của mình kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ cũng như triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng các hệ thống CNTT phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Bộ, các Vụ tham mưu nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong cơ quan Bộ.

Về công tác Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Chi bộ Trung tâm CNTT làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội chi bộ theo hướng dẫn và kế hoạch của Đảng ủy Bộ.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: