Hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thuộc Chương trình ATGT

Thứ tư, 28/07/2021 22:03
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn đăng ký chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 thuộc Chương trình An toàn giao thông.

Theo đó, ngày 29/06/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1184/QĐBGTVT phê duyệt danh mục và dự kiến kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ tăng cường bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025” thực hiện trong kế hoạch năm 2022.

Bộ GTVT đề nghị các tổ chức có nhu cầu đăng ký chủ trì đề tài trong danh mục nêu trên, lập và gửi hồ sơ đăng ký (bao gồm bản cứng và file điện tử) đến Bộ GTVT trước ngày 15/08/2021.

Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài KHCN bao gồm:

a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

b) Thuyết minh đề cương đề tài

c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài

đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp nếu có Chi tiết về Danh mục đề tài và các mẫu biểu tham khảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT(gửi kèm văn bản này).

Lưu ý: Yêu cầu các cơ quan đơn vị đăng ký chủ trì gửi file điện tử (doc/docx/fdf) toàn bộ hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài (bao gồm cả thuyết minh đề cương đã ký đóng dấu) trên hệ thống sdoc hoặc vào địa chỉ mail: khcn@mt.gov.vn; camtubtc.mt@gmail.com.

Bộ GTVT đề nghị các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện đúng tiến độ quy định.

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ xem tại đây.

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15473
Lượt truy cập: 140.506.306