Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Thứ bẩy, 28/08/2021 08:57
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1582/QĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Theo Kế hoạch được phê duyệt, mục tiêu tổng quát của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT bao gồm:  Phát huy kết quả đã đạt được, củng cố, xây dựng đội ngũ quản lý, cán bộ, biên tập viên, người lao động có trình độ, đáp ứng nhu cầu về công tác xuất bản, sản xuất kinh doanh trong tình hình mới; Xây dựng Nhà xuất bản GTVT thành một trong những Nhà xuất bản mạnh trên toàn quốc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, yêu cầu đổi mới của Đảng, Nhà nước và công tác quản lý nhà nước về xuất bản trong ngành giao thông vận tải; Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Các mục tiêu cụ thể; chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; giải pháp thực hiện cũng được nêu rõ trong Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13285
Lượt truy cập: 157.821.220