Nghiên cứu áp dụng Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có và Chỉ thị cường độ các bon

Thứ hai, 25/10/2021 08:37

Họp Nhóm công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) về nghiên cứu áp dụng Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII)

Phó Cục trưởng Nguyễn Vũ Hải vừa chủ trì cuộc họp của Nhóm công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) về nghiên cứu áp dụng Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL được thông qua bởi Nghị quyết MEPC.328(76) đối với một số tàu của VOSCO để làm cơ sở âp dụng cho tất cả các tàu biển của Việt Nam thuộc phạm vi áp dụng EEXI và CII. Tham dự cuộc họp có đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (phòng Tàu biển, phòng Quy phạm, phòng Công nghiệp) và đại điện của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO), Lãnh đạo Chi cục Đăng kiểm số 10.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc họp lần thứ nhất của Nhóm công tác được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Các nội dung chính đã được trao đổi tại cuộc họp bao gồm:

- Quy định về tính toán chỉ số EEXI đạt được.

- Các giải pháp giúp cải thiện chỉ số EEXI đạt được.

- Quy định về tính toán chỉ số CII cho các loại tàu (tàu chở hàng rời, tàu chở dầu…) và việc phân hạng CII của tàu.

Đại điện của Công ty VOSCO có nêu một số vướng mắc trong quá trình tính toán chỉ số EEXI, chỉ số CII và có đề xuất một số các giải pháp kỹ thuật để cải thiện chỉ số EEXI đạt được cho đội tàu của công ty như lắp thêm chân vịt phụ, dùng các loại sơn giúp làm giảm ma sát của vỏ tàu và các biện pháp giới hạn công suất máy (Engine Power Limitation).

Trước các vướng mắc của Công ty VOSCO, đại điện của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đưa ra ý kiến, giải pháp và hướng dẫn Công ty VOSCO thực hiện việc tính toán theo đúng các hướng dẫn của Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO. 

Kết thúc cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Vũ Hải đã kết luận một số vấn đề để Nhóm công tác tiếp tục xem xét nghiên cứu và thảo luận như: Tính hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật để cải thiện chỉ số EEXI (lắp chân vịt phụ, sơn giảm ma sát…); nghiên cứu việc tính toán chỉ số CII cho các tàu chở dầu thuộc phạm vi áp dụng của CII; trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức Đăng kiểm khác trên thế giới về các giải pháp cải thiện chỉ số EEXI đạt được. Cuộc họp tiếp theo của Nhóm Công tác sẽ dự kiến tổ chức tại Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO).

Nguồn: Cục ĐKVN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:5646
Lượt truy cập: 133.919.403