Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Thứ tư, 21/09/2022 16:12
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1217/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2022 Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản giao thông vận tải.

Theo đó, Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, giao chỉ tiêu để làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT, như sau

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 18.000 triệu đồng;  Lợi nhuận sau thuế 360,8 triệu đồng;  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 8,3%. 

Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch là nhằm phát triển kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;  Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trong hoạt động của Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13137
Lượt truy cập: 157.943.938