Hà Nội: Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác hạ tầng giao thông

Thứ sáu, 07/10/2022 08:59

UBND TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tất cả các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND (ngày 5/10) về việc triển khai Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Điều hành giao thông tại Trung tâm Điều khiển giao thông thành phố Hà Nội

Theo đó, UBND TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tất cả các tuyến đường bộ cao tốc, quốc lộ trên địa bàn thành phố sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh.

Đến thời điểm này, Hà Nội cũng hoàn thành 100% chuyển đổi số các nghiệp vụ trong công tác xây dựng và quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của các đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội; hình thành được cơ sở dữ liệu về quản lý giao thông vận tải.

Thành phố cũng sẽ áp dụng thí điểm BIM (Building Information Modeling - là quá trình tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình) trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho khoảng từ 1-3  công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến để đổi mới công tác xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông. Hình thành nguồn nhân lực dần đáp ứng làm chủ, khai thác, vận hành hiệu quả những ứng dụng công nghệ mới. Đến năm 2030, thành phố cơ bản hoàn thành các kế hoạch nêu trên.

UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở TT-TT với các đơn vị liên quan cập nhật chuyển đổi số công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa theo lộ trình Kế hoạch và quy định về phân cấp của TP.

Sở GTVT tham mưu cho UBND TP công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thực hiện Đề án, là đầu mối tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND TP, Bộ GTVT.

UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP phối hợp với các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành giao thông; kiểm tra xử lý vi phạm giao thông. Đề xuất đầu tư lắp đặt camera giám sát giao thông, triển khai ứng dụng công nghệ ITS, BIM vào điều khiển giao thông thông minh trên địa bàn TP.

P.V

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12308
Lượt truy cập: 151.445.605