Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ dự thảo TCVN “Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1 & Phần 2”

Thứ năm, 01/12/2022 00:21
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ dự thảo TCVN “Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1 & Phần 2”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải, Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo, lấy ý kiến hoàn thiện cấp cơ sở và trình duyệt dự thảo TCVN “Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1 & Phần 2”.

Dự thảo tiêu chuẩn này đã được Bộ Giao thông vận tải gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và đã được Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải tiếp thu, chỉnh lý.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tới dự Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia trên trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và công bố.

Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Bộ GTVT.

Thời gian: 15h30, Thứ Sáu, ngày 02/12/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà D, Bộ GTVT – 80 Trần Hưng Đạo.

Đề nghị Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại cuộc họp, chuẩn bị đường Link họp online cho các đơn vị ở xa không dự họp trực tiếp (chi tiết liên hệ: PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, chủ trì soạn thảo TCVN, Mobile 091 303 7758).

File điện tử tài liệu họp được gửi kèm theo Giấy mời và có thể download tại đây.

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:463
Lượt truy cập: 158.064.868