Lan tỏa văn hóa “4 xin, 4 luôn” trên các tuyến cao tốc VEC (29/10/2019)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã xây dựng được hình ảnh CBCNV VEC “Thân thiện – Văn minh – Hiện đại” thông qua việc phát động và tích cực triển khai phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” trên các tuyến cao tốc đơn vị quản lý.

Khách online:1338
Lượt truy cập: 96186612