Cục Đăng kiểm chỉ đạo "nóng", yêu cầu trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động (03/04/2020)

Ngày 1/4, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc đảm bảo duy trì hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian cách ly xã hội, từ 1/4 - 15/4, để phòng chống dịch Covid-19.

Khách online:796
Lượt truy cập: 101017500