Công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 (15/05/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 895/QĐ-BGTVT ngày 11/5/2020 về việc Công bố công khai giao dụ toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 (26/02/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 222/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2020 về việc Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2018 được chuyển sang năm 2019 (27/05/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 971/QĐ-BGTVT công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2018 được chuyển sang năm 2019.

Công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 (24/08/2018)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 1849/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT (25/10/2017)

Bộ GTVT công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:2329
Lượt truy cập: 115924162