Công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 (13/01/2023)

Ngày 11/1, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-BGTVT công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải (22/12/2022)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1664/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2022 về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 (04/08/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BGTVT ngày 3/8/2022 về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022.

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 (10/03/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 287/QĐ-BGTVT ngày 9/2/2022 về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của Bộ GTVT (27/01/2022)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 25/1/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ GTVT (07/04/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:12793
Lượt truy cập: 158.107.116