Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022 (28/10/2022)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1404/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2022.

Bộ GTVT công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1 năm 2022 (05/05/2022)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 571/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2022 về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý 1 năm 2022.

Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý II năm 2021 (28/07/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BGTVT "công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý II năm 2021".

Công bố công khai ngân sách quý 1 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (14/05/2021)

Ngày 13/5/2021, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 849/QĐ-BGTVT về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ GTVT công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (06/03/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Nhật vừa ký ban hành Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2020 về việc Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:12823
Lượt truy cập: 158.105.895