Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ GTVT là cơ quan đại diện chủ sở hữu (11/06/2020)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 1118/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2020 phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các Tổng công ty, Công ty do Bộ GTVT là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT (27/05/2019)

Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Quyết định số 2939/QĐ-BGTVT về việc công bố công khai ngân sách năm 2019 của Bộ GTVT

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:13011
Lượt truy cập: 158.107.309