02 tàu cá Quảng Bình hỏng máy thả trôi trên biển (21/11/2017)

Chiều ngày 20/11/2017, trên tần số 7960.0 kHz Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa tiếp nhận thông tin trực tiếp từ 02 tàu cá tỉnh Quảng Bình bị hỏng máy thả trôi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Khách online:1047
Lượt truy cập: 68217025