Ban QLDA 7 báo cáo nhanh về tai nạn lao động xảy ra tại vị trí thi công trụ T16 - Gói thầu XL.03B, Dự án thành phần ĐTXD cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu (01/10/2022)

Lãnh đạo Ban QLDA 7 vừa có Văn bản số 2596/BQLDA7-ĐHDA2 ngày 01/10/2022 báo cáo nhanh về tai nạn lao động xảy ra tại vị trí thi công trụ T16 - Gói thầu XL.03B, Dự án thành phần ĐTXD cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Khách online:12327
Lượt truy cập: 148.002.311