Tại sao chưa thể đặt hàng bảo trì đường sắt năm 2021? (17/04/2021)

Bộ GTVT khẳng định vốn bảo trì đường sắt 2021 đã có, nhưng chưa thể triển khai do các doanh nghiệp chưa sẵn sàng ký hợp đồng…

Khách online:3229
Lượt truy cập: 118433101