Công bố TTHC được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT (23/02/2018)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 321/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Khách online:633
Lượt truy cập: 70530565