Công đoàn Cục HKVN biểu dương công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2021  (23/05/2022)

Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị biểu dương công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2021.

Khách online:14168
Lượt truy cập: 140.894.855