Công điện khẩn về ứng phó áp thấp nhiệt đới đang vào bờ (25/09/2017)

Bộ GTVT vừa có Công điện khẩn số 52/CĐ-BGTVT ngày 25/9/2017 gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về ứng phó áp thấp nhiệt đới đang vào bờ.

Khách online:137489
Lượt truy cập: 66727992