Cảng Hải Phòng triển khai hóa đơn điện tử, rút ngắn thời gian làm thủ tục (13/11/2019)

Công ty CP Cảng Hải Phòng áp dụng hình thức hóa đơn điện tử nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục giao nhận.

Khách online:1296
Lượt truy cập: 96186256