Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu mua dolly tải trọng 7 tấn (30/03/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam mời thầu gói thầu "Mua 100 dolly tải trọng 7 tấn".

Khách online:1094
Lượt truy cập: 101018062