Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh Tân Sơn Nhất (21/07/2017)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ mặt đất và phục vụ sửa chữa năm 2017 của Chi nhánh.

Khách online:763
Lượt truy cập: 65030078