Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất" (22/01/2019)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu "Hệ thống chống sét lan truyền cho cây xăng khu nhà A41 – Tân Sơn Nhất"

Khách online:1785
Lượt truy cập: 82548155