Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài " (05/06/2020)

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua 03 xe băng chuyền nối dài " thuộc dự án "Đầu tư 03 xe băng chuyền nối dài (hỗ trợ chất xếp máy bay chất xếp rời)".

Khách online:846
Lượt truy cập: 103345098