Thứ ba, 12/04/2022 14:12

Bộ GTVT vừa có văn bản số 3472/BGTVT-QLXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trả lời về việc giải quyết các tồn tại của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, tại Hội nghị tổng kết ngành GTVT tháng 12/2021, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi với nội dung:

Chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giải quyết dứt điểm các tồn tại của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến đoạn qua huyện Bình Sơn. Khẩn trương triển khai thi công hoàn thành nút giao Dung Quất để khai thác hiệu quả tuyến đường và vận chuyển hàng hóa đến, đi từ các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.”

Về nội dung đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

1. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Dự án) có tổng chiều dài là 139,2 km do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dài 12,3km (từ Km99+200 đến Km111+512) thuộc đoạn Km65 - Km139+204 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), đã hoàn thành các hạng mục trên chính tuyến và đưa vào khai thác từ ngày 02/9/2018.

2. Các tồn tại của Dự án đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Theo báo cáo của Chủ đầu tư dự án, hiện nay các nội dung còn tồn tại gồm: (1)công tác sửa chữa, hoàn trả 07 tuyến đường địa phương thuộc địa bàn xã Bình Trung,huyện Bình Sơn do Nhà thầu thi công gói thầu A3 sử dụng làm đường công vụ thi công Dự án chưa hoàn thành; Nhà thầu thi công mới sửa chữa, hoàn trả 0,6km/1,0km của 01/07 tuyến đường, khối lượng còn lại chưa được Nhà thầu thực hiện; (2) một số vị trí thửa đất canh tác của dân bị bồi lấp chưa được đền bù; (3) một số đoạn đường ngang, đường gom chưa được triển khai thi công; (4) các nhánh nút giao Dung Quất kết nối giữa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến đường Bình Sơn - Dung Quất chưa hoàn thành (chưa dỡ tải và thi công các lớp kết cấu áo đường).

Liên quan đến việc xử lý các nội dung tồn tại nêu trên, Bộ Giao thông vận tải đã có nhiều Văn bản đôn đốc, chỉ đạo và gần đây Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phối hợp chỉ đạo VEC. Tuy nhiên, các nội dung tồn tại này vẫn chưa được VEC triển khai thực hiện. Theo báo cáo của VEC tại Văn bản số 605/VEC-QLTC ngày 01/4/2022, nguyên nhân chậm trễ xử lý các nội dung tồn tại nêu trên như sau: (1) đối với việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương và đền bù bồi lấp đất canh tác của dân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên Lãnh đạo Nhà thầu gói thầu A3 (Quốc tịch Trung Quốc) chưa thể sang Việt Nam để chỉ đạo thực hiện; (2) đối với một số đoạn đường ngang, đường gom chưa triển khai thi công do vướng mắc về GPMB và vướng mắc về nguồn vốn để thực hiện (giai đoạn từ ngày 29/4/2019 đến nay); (3) đối với nút giao Dung Quất, theo TKKT được duyệt, các nhánh nút giao nằm trong khu vực nền đất yếu phải xử lý bằng giải pháp kỹ thuật là cắm bấc thấm, đắp gia tải và theo dõi lún; đến thời điểm ngày 29/4/2019 (thời điểm các hiệp định vay vốn của Ngân hàng Thế giới cho Dự án hết hiệu lực), công tác xử lý nền đất yếu tại nút giao này vẫn chưa hoàn thành (các nhánh nút giao chưa tắt lún nên chưa dỡ tải và triển khai thi công các lớp móng, mặt đường); từ ngày 29/4/2019 đến nay, Dự án bị vướng mắc về nguồn vốn nên các khối lượng công việc còn lại của nút giao chưa được thực hiện.

3. Về việc giải quyết dứt điểm các tồn tại của Dự án và định hướng tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn để hoàn thành toàn bộ Dự án đoạn qua địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Đối với các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu, ngày 03/3/2022, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 2006/BGTVT-CQLXD gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban) đề nghị Ủy ban chỉ đạo VEC nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT trong việc xử lý các tồn tại của Dự án. Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban để chỉ đạo VEC cho đến khi hoàn thành toàn bộ nội dung này.

Đối với việc bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công nút giao Dung Quất và các đoạn đường gom, đường ngang còn lại:

(1) Về nguồn vốn đối ứng: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 6, Bộ KH&ĐT đã có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về việc bố trí vốn đối ứng cho VEC theo hướng VEC tự bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án từ năm 2019 trở đi. Hiện nay, Bộ KH&ĐT đang tổng hợp ý kiến và xử lý.

(2) Về nguồn vốn thay thế nguồn vốn vay của WB: Hiện nay, VEC đã rà soát, hoàn thiện phương án tài chính hòa chung dòng tiền 05 dự án của VEC (phương án tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư các dự án của VEC). Trên cơ sở nội dung tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư các dự án của VEC được Bộ Chính trị và Quốc hội thông qua, VEC sẽ rà soát và báo cáo cấp có thẩm quyền về việc sử dụng nguồn thu phí để đầu tư xây dựng những hạng mục chưa hoàn thành.

Tiếp thu ý kiến đề nghị của tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị tổng kết ngành GTVT tháng 12/2021, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chỉ đạo VEC thực hiện các hạng mục còn lại (nút giao Dung Quất và một số đường gom, đường ngang dân sinh còn lại,... ngay sau khi hoàn thành tháo gỡ được các vướng mắc về nguồn vốn nêu trên.

Nguồn: Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)