Kết luận tại cuộc họp Triển khai Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78) sửa đổi 2010

Thứ năm, 06/09/2012 12:00 GMT+7
Ngày 9/8, Bộ GTVT có Thông báo số 466/TB-BGTVT kết luận tại cuộc họp triển khai Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78) sửa đổi 2010.

Ngày 9/8, Bộ GTVT có Thông báo số 466/TB-BGTVT kết luận tại cuộc họp triển khai Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78) sửa đổi 2010.

Theo đó, tại cuộc họp ngày 8/8/2012, do Lãnh đạo Vụ TCCB - Phó trưởng Ban chỉ đạo Thường trực triển khai Công ước STCW78 sửa đổi chủ trì kiểm điểm tình hình và tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất với kết luận của chủ trì cuộc họp về những nội dung: các cơ quan, đơn vị đã cố gắng trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tuy nhiên, thời gian vừa qua một số nội dung công việc triển khai chậm so với Kê hoạch... Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp và triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-GTVT ngày 12/4/2012, đề nghị Lãnh đạo Bộ GTVT giao Trường ĐH hàng hải và Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh chuẩn bị và triển khai tổ chức các khóa Huấn luyện viên chính theo Thông tư 11/2012/TT-GTVT trên toàn quốc trước ngày 01/7/2013; Trường ĐH Hàng hải và Trường CĐ Hàng hải I xây dựng bộ đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho sỹ quan mức trách nhiệm quản lý, sỹ quan mức trách nhiệm vận hành cho các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu biển theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013. Đồng thời, giao Trường ĐH Hàng hải và GTVT TP Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi để cấp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1172
Lượt truy cập: 100871424