Thủ tướng phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước STCW 78/2010”

Thứ hai, 15/04/2013 06:14 GMT+7
Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010” (Công ước STCW 78/2010).

Ngày 11/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 585/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010” (Công ước STCW 78/2010).

Mục tiêu chung của Đề án là triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các quy định của Công ước STCW 78/2010 mà Việt Nam là thành viên; duy trì việc Việt Nam có tên trong Danh sách trắng “White list” của Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO.

Xây dựng hệ thống đồng bộ các cơ sở đào tạo và huấn luyện thuyền viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Công ước STCW 78/2010; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng hải, phục vụ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Bên cạnh đó, thực hiện các nội dung, định hướng phát triển nguồn nhân lực hàng hải đến năm 2020 theo Quy hoạch phát triển Vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đào tạo, huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên của Việt Nam; hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện; bồi dũng, đào tạo đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên chính phù hợp với tiêu chuẩn quy định và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên theo tiêu chuẩn của Công ước STCW 78/2010.

Thủ tướng quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án; trong đó Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án trong phạm vi thẩm quyền của Bộ; xây dựng báo cáo Tổ chức hàng hải quốc tế về việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước STCW 78/2010 tại Việt Nam; đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai áp dụng các quy định của Công ước tại Việt Nam.

X.N

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1507
Lượt truy cập: 108660301