Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Thứ ba, 18/09/2012 07:30 GMT+7
Ngày 14/9, Bộ GTVT có Công văn số 536/TB-BGTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Ngày 14/9, Bộ GTVT có Thông báo số 536/TB-BGTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Theo đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì ngày 11/9; sau khi nghe Lãnh đạo Vụ TCCB báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận: Vụ TCCB, các Cục và các Trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010. Tuy nhiên, một số nội dung triển khai chậm so với Kế hoạch, cần đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành báo cáo của Việt Nam gửi IMO trước ngày 01/01/2013.

Để hoàn thành tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo Quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011. Trong đó, Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện dự thảo báo cáo IMO của Việt Nam và gửi Bộ GTVT (qua Vụ TCCB) trước ngày 01/11/2012; Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ Đề án triển khai Công ước STCW78 và sửa đổi 2010 trong tháng 10/2012; Trên cơ sở đề xuất các Trường và tổng hợp của Vụ TCCB về kinh phí triển khai Công ước, Vụ Tài chính lập danh mục, tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính để bổ sung dự kiến kế hoạch ngân sách năm 2013; Vụ TCCB dự thảo văn bản gửi Bộ Y tế về ban hành Thông tư thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 09/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Trường ĐH Hàng hải và Trường CĐ Hàng hải I thực hiện dịch sang tiếng Anh các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên đã được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và các chương trình đào tạo về hàng hải liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, hoàn thành trước ngày 01/10/2012.

Đồng thời, Trường ĐH Hàng hải và ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013; Trường ĐH Hàng hải, Trường CĐ Hàng hải I và Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho sỹ quan mức trách nhiệm quản lý, sỹ quan mức trách nhiệm vận hàng cho các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu biển theo Thông tư 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013; Trường ĐH Hàng hải và Trương ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai tổ chức khóa Huấn luyện viên chính theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT trên toàn quốc trước ngày 01/7/2013.

Về xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị định; Vụ Pháp chế chủ trì tổng hợp, đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013; Vụ TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng và trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất. Việc cấp thị thực vào Hoa Kỳ của sinh viên Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh đề nghị Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Hợp tác quốc tế); Vụ làm việc với Đại sứ quán Hoa Kỳ để đảm bảo sinh viên được cấp thị thực 1 năm.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:891
Lượt truy cập: 104638404