Hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT

Thứ hai, 06/05/2013 15:05 GMT+7
Bộ GTVT vừa có văn bản số 269/BGTVT-TCCB thông báo nội dung cuộc họp hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT.

Bộ GTVT vừa có văn bản số 269/BGTVT-TCCB thông báo nội dung cuộc họp hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải theo Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT.

Theo Thông báo, ngày 26/4, Bộ GTVT đã tổ chức cuộc họp về việc hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải do Chủ tịch Hội đồng thẩm định - Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, đại diện Lãnh đạo các Trường: Đại học Hàng hải, Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng hàng hải I và đại diện thành viên các Hội đồng thẩm định, Ban chủ nhiệm xây dựng các bộ Đề thi.

Tại cuộc họp, đại diện các Ban chủ nhiệm xây dựng đã báo cáo về việc quá trình xây dựng, nội dung các bộ Đề thi. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã định hướng một số nội dung cần trao đổi thống nhất về hình thức, nội dung câu hỏi thi, đề thi, cách thức sử dụng đề thi và một số nội dung liên quan. Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất với kết luận của chủ trì cuộc họp. Theo đó, các Trường, Ban chủ nhiệm xây dựng đã tổ chức xây dựng các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải phải đảm bảo theo tiến độ kế hoạch, chất lượng một số câu hỏi thi về cơ bản đã đáp ứng theo yêu cầu trong đó tập trung vào các vấn đề như số lượng nội dung câu hỏi thi, nội dung đáp án, hướng dẫn sử dụng các câu hỏi thi và đáp án.

Bộ cung yêu cầu các Trường, Ban chủ nhiệm xây dựng nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải theo các yêu cầu đã nêu và gửi dự thảo và báo cáo việc tiếp thu, chỉnh sửa tới Hội đồng thấm định trước ngày 16/5/2013 đối với các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và các bộ Đề thi tiếng Anh Hàng hải trước ngày 01/6/2013.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1375
Lượt truy cập: 113885583