Thành lập Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải

Thứ sáu, 26/04/2013 15:38 GMT+7
Ngày 16/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành quyết định số 1001/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải.

Ngày 16/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành quyết định số 1001/QĐ-BGTVT thành lập Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải.

Theo đó, Bộ sẽ thành lập 05 Hội đồng thẩm định các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và tiếng Anh Hàng hải bao gồm: Hội đồng thẩm định bộ Đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý, Sỹ quan vận hành chuyên ngành Điều khiển tàu biển; Hội đồng thẩm định bộ Đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan quản lý, Sỹ quan vận hành chuyên ngành Khai thác máy tàu biển; Hội đồng thẩm định bộ Đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho Sỹ quan kỹ thuật điện; Hội đồng thẩm định bộ Đề thi để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Điều khiển tàu biển; Hội đồng thẩm định bộ Đề thi để cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành Khai thác máy tàu biển.

Các Hội đồng này do TS. Trần Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB làm Chủ tịch và có nhiệm vụ nghiên cứu, phản biện, nhận xét và đánh giá chất lượng những nội dung của dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và Tiếng Anh Hàng hải; Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về chất lượng thẩm định dự thảo các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và Tiếng Anh Hàng hải; Kiến nghị việc ban hành hoặc chưa đủ điều kiện ban hành các bộ Đề thi Sỹ quan Hàng hải và Tiếng Anh Hàng hải; Lập báo cáo kết quả thẩm định trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Các thành viên Hội đồng thảm định được hưởng các chế độ theo quy định; Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1873
Lượt truy cập: 108657304