Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 19/03/2013 10:23 GMT+7
Ngày 15/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải. Quy chế này sẽ tạo cơ sở để tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ.

Ngày 15/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải.

Đối tượng áp dụng Quy chế là các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ và các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức đó.

Nội dung của Quy chế chỉ rõ tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải là Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số, cấp chứng thư số là Cục Cơ yếu 893 - Ban Cơ yếu Chính phủ có địa chỉ tại Số 60 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội , địa chỉ thư điện tử: c893@ca.gov.vn. Bộ trưởng Bộ GTVT ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với thuê bao là tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục, Cục và ủy quyền cho Chánh Văn phòng Bộ thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao đối với thuê bao là tổ chức, cá nhân khác thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Quy chế đã quy định rõ trình tự thủ tục cấp, thu hồi chứng thư số, cũng như các trường hợp bị thu hồi chứng thư số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Chứng thư số của thuê bao có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố trên Website của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ tại địa chỉ : http://ca.gov.vn.

Quy chế cũng chỉ rõ trách nhiệm của các thuê bao được cấp Chứng thư số, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trên cơ sở đó Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức thực hiện để đảm bảo Quy chế được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Quy chế này sẽ tạo cơ sở để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ./.

Phòng KSTTHC- Văn phòng Bộ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:947
Lượt truy cập: 108394994