Ứng dụng chữ ký số tại Cục Hàng không Việt Nam (20/08/2013)

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức bàn giao và hướng dẫn cài đặt, ứng dụng chữ ký số cho 47 cán bộ là lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nhằm triển khai ứng dụng chữ ký số vào việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam.

Khách online:1113
Lượt truy cập: 113780981