Dự thảo Báo cáo giữa kỳ Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể về ATGT ĐB tới 2020

Thứ sáu, 06/06/2008 00:00
Dự thảo Báo cáo giữa kỳ của Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ tới  2020 này nhằm tập trung nêu lên mục tiêu cụ thể và các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn  giao thông. Những đề xuất được đưa ra dựa trên cơ sở:

Dự thảo Báo cáo giữa kỳ của Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ tới  2020 này nhằm tập trung nêu lên mục tiêu cụ thể và các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn  giao thông. Những đề xuất được đưa ra dựa trên cơ sở:

-  Kết luận phân tích, đánh giá hiện trạng (đã trình bày phần lớn trong Báo cáo giữa kỳ và một
phần khác cũng trong Báo cáo này);
-  Chủ trương, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển hiện hành của Việt Nam;
-  Kinh nghiệm của nhiều nước và tổ chức quốc tế trên thế giới.
 
Nhận thức rõ rằng trong các giải pháp đưa ra có nhiều vấn đề mang tính xã hội rộng rãi nên nhóm  Nghiên cứu đã trình bày trong một số cuộc họp và nhận được những ý kiến đóng góp quan trọng.
Chúng tôi xin được đánh giá cao và xin cám ơn các đóng góp này.
 
Để tiếp tục hoàn thiện, nhóm mong muốn có  được nhiều nhận xét, góp ý hơn nữa. Văn phòng  thường trực của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có sáng kiến và tận tình hỗ trợ để đưa Dự
thảo Báo cáo lên Website của Ủy ban nhằm thông tin rộng rãi 
Nhân dịp này, nhóm nghiên cứu xin  chân thành cám ơn Văn phòng và rất mong bạn đọc xa gần quan tâm góp ý. 
 
Mọi liên hệ xin gửi về:
 
-  Văn phòng dự án Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông  đường bộ, 25  Trương Hán Siêu, P202, Hà Nội.
-  Điện thoại (04) 9435094
-  Fax            (04) 9435101
-  E-mail:      
Atgt2020@gmail.com
 
Xin chân thành cám ơn.
 
Cố vấn trưởng Nhóm nghiên cứu
 
TAKAGI Michimasa

Tải bản dự thảo xuống:

Bìa
Lời dẫn

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Tóm tắt

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16699
Lượt truy cập: 131.009.581