Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi

Thứ sáu, 27/03/2015 15:54 GMT+7
Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2015 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi.

Theo Quyết định, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên sửa đổi quy định tại Điều 1 của Quyết định số 1285/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải như sau:

Ông Đào Văn Đông - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, làm Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ trưởng Khối điều hành Tổ Công tác thay ông Trần Bảo Ngọc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

VH
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1814
Lượt truy cập: 108658295