Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia (24/11/2022)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày 23/11/2022 kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Khách online:1465
Lượt truy cập: 151.544.931