Ngành GTVT triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không hút thuốc lá năm 2016

Thứ tư, 25/05/2016 13:22

Ngày 23/5/2016, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký Văn bản số 5690/BGTVT-CYT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị kiện toàn Tiểu ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá của đơn vị theo chỉ đạo tại Công văn số 12923/BGTVT- CYT ngày 28/9/2015 của Bộ GTVT về việc tăng cường công tác Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành GTVT. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016 tại đơn vị.

Các đơn vị thống kê số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hút thuốc lá ở thời điểm hiện tại, số người bỏ thuốc lá trong năm 2016, số người tái nghiện...; có báo cáo số liệu cụ thể gửi về Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá Bộ GTVT trước ngày 15/12/2016; phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016.

Bộ GTVT giao cho Cục Y tế GTVT là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung hoạt động ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016 của các đơn vị trong toàn ngành.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức viên chức và người lao động thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật; chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, rà soát lại và đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp. Đồng thời tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 08/6/2016 (qua Cục Y tế GTVT - Địa chỉ: 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

Nội dung Văn bản số 5690/BGTVT-CYT xem tại đây.
 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:16479
Lượt truy cập: 140.835.159