Khẩn trương tìm kiếm 04 thuyền viên mất tích của tàu TG 91649 TS (12/01/2021)

Lúc 21h56 tối ngày 11/01/2021, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp thông tin tìm kiếm 04 thuyền viên còn mất tích của tàu TG 92181 TS bị chìm trên biển.

Khách online:3490
Lượt truy cập: 113619824