Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi kiểm tra các phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn (24/04/2017)

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công văn số 1424/CHHVN-ATANHH ngày 17/4/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiểm tra một số tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2017.

Khách online:706
Lượt truy cập: 62727782