Bộ GTVT công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015

Thứ sáu, 21/10/2016 16:45

Bộ GTVT đã ban hành các Quyết định về công bố kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với: Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP); Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long...

Theo đó, Bộ GTVT xếp loại các doanh nghiệp Loại A và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm các doanh nghiệp: Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP).  Bộ GTVT xếp loại các doanh nghiệp Loại A và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp Hoàn thành nhiệm vụ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.  Xuân Nguyên

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

I. Bộ GTVT xếp loại doanh nghiệp Loại A và xếp loại Viên chức quản lý doanh nghiệp Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm các doanh nghiệp:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC);

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (nay là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP);

II. Bộ GTVT xếp loại doanh nghiệp Loại A và xếp loại Viên chức quản lý doanh nghiệp Hoàn thành nhiệm vụ gồm các doanh nghiệp: 

1. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT;

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long;

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13932
Lượt truy cập: 133.543.397