Công bố Nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ lên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT

Thứ tư, 21/09/2016 09:48
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 10929/BGTVT-TTr ngày 19/9/2016, gửi Thanh tra Bộ và các Ban QLDA thuộc Bộ "về việc Thu nộp ngân sách theo các Kết luận thanh tra nợ đọng xây dựng cơ bản".
Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Ban QLDA 1, 2, 4,6, 85, Thăng long, Đường thủy cập nhật đày đủ, chính xác thông tin của các Nhà thầu (Tên Nhà thầu, mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số Giấy Chứng nhận đầu tư, mã số thuế, địa chỉ..., kể cả các thông tin đã được thay đổi) và gửi về Bộ Gịaọ thông vận tải (qua Cục QLXD &QLCL CTGT, Thanh tra Bộ) trươc ngày 25/9/2016. Biện pháp xử lý các Nhà thầu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp ngan sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ.
 
Đối với các Nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ, Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông căn cứ vi phạm của Nhà thầu để đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư và xếp hạng doanh nghiệp năm 2016; Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản yêu cầu các Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư cần lưu ý, thận trọng khi xem xét, đánh giá năng lực Nhà thầu tham gia đấu thầu các dự án đầu tư do Bộ GTVT quản lý; Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đăng danh sách (Bao gồm cả thông tin về Nhà thầu) và hành vi vi phạm của các Nhà thầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và của Cục
 
Đối vói các Nhà thầu thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ, Bộ yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, căn cứ lỗi của Nhà thầu để đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư và xếp hạng doanh nghiệp năm 2016; Giao Thanh tra Bộ tiếp tục cùng các Ban QLDA đôn đốc thực hiện việc thu hồi ngân sách đến hết tháng 10/2016. Sau ngày 30/10/2016, Nhà thầu nào thực hiện chưa đầy đủ việc thu nộp ngân sách nhà nước sẽ bị coi như có hành vi vi phạm chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ và xử lý như quy định đã nêu trên.
 
Bộ cũng yêu cầu, sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ ký, ban hành quyết định phong tòa tài khoản đối với các Nhà thầu chưa thực hiện việc thu nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ theo quy định.
 
Chi tiết xem tại đây.
DT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13207
Lượt truy cập: 133.539.333