Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016

Thứ năm, 29/09/2016 08:16 GMT+7

Sáng 29/9, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016.
Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Nhật, Nguyễn Văn Công, Lê Đình Thọ và lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục, Tổng công ty, Sở GTVT các địa phương tại 5 đầu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa và các Thứ trưởng chủ trì Hội nghị.
 
Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước ngành GTVT
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2016 do Thứ trưởng Nguyễn Nhật trình bày tại Hội nghị cho thấy, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành GTVT tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch 9 tháng năm 2016, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được như: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; đặc biệt là việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT, đầu tư phát triển KCHTGT, bảo đảm TTATGT được phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.
 
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng; đã kịp thời hoàn thiện Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) và các Nghị định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực GTVT, nhất là Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 
Công tác quản lý vận tải, bảo đảm TTATGT tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.Sản lượng vận tải 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 937,6 triệu tấn hàng và 2.710 triệu lượt hành khách; tăng 9,8% về sản lượng vận tải hàng hóa và 9,6% về hành khách so với cùng kỳ năm 2015.
 
Tình hình TNGT 9 tháng năm 2016 tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015, cả nước xảy ra 15.411 vụ, làm chết 6.440 người, làm bị thương 13.473 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 7,64% số vụ, giảm 2,02% số người chết và giảm 11,48% số người bị thương.
 
Với việc kịp thời triển khai các Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, 35/NQ-CP và thường xuyên tổ chức đối thoại, tiếp xúc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải phát triển.
 
Công tác đầu tư phát triển KCHTGT được tăng cường quản lý, tập trung ưu tiên đầu tư các dự án thực sự cấp thiết, các dự án mang tính kết nối, thúc đẩy phát triển vùng... đã góp phần khắc phục các tồn tại và phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành, nhất là các dự án BOT được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự công khai, minh bạch và giảm tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây dựng tại các dự án. Công tác quản lý KCHTGT các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ; điều tiết, duy tu các luồng đường thủy nội địa, hàng hải... góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng KCHTGT và tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông, 9 tháng đầu năm tổng số thu phí sử dụng đường bộ ước đạt trên 4.300 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch năm 2016.
 
Quỹ Bảo trì Đường bộ TW đã giải ngân trên 4.300 tỷ đồng cho Tổng cục ĐBVN và gần 1.700 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ năm 2016.
 
Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả; nhất là đối với các Tổng công ty lớn và các đơn vị sự nghiệp công.
 
Công tác CCHC, cải cách TTHC tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tới nay, Bộ GTVT đã công bố bổ sung 28 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi 87 TTHC, thay thế 15 TTHC và bãi bỏ 05 TTHC; phối hợp với Bộ Tư pháp công khai các TTHC đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. Hiện trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đã có 85 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; triển khai thực hiện thủ tục điện tử cho tàu biển Việt Nam vận tải tuyến nội địa ra, vào cảng biển tại 25 cảng vụ Hàng hải; khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp giấy phép lái xe quốc tế; hoàn thành kết nối các dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam với Tổng cục Thuế phục vụ thực hiện thu thuế trước bạ điện tử...
 
Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường.Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 41 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ so với hợp đồng BOT trên 2.000 tỷ đồng, kiến nghị rà soát để quyết toán và xử lý kinh tế với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm với nhiều tập thể, cá nhân có liên quan, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những bất cập về cơ chế chính sách; kiến nghị xử lý về kinh tế, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ngành GTVT.
 
Thứ trưởng Nguyễn Nhật báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: Trong 9 tháng năm 2016 vẫn còn 01 dự thảo Nghị định phải xin lùi thời gian trình do có nhiều nội dung mới cần thêm thời gian nghiên cứu. Do ảnh hưởng lớn từ sự cố sập cầu Ghềnh vào cuối tháng 3/2016 nên sản lượng vận tải đường sắt sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Tình hình TNGT vẫn đang có diễn biễn phức tạp, số người chết vì TNGT vẫn ở mức cao. Tỉ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tại một số dự án, nhất là các dự án BOT, công tác quyết toán còn chậm.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội
 
Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, trong các tháng cuối năm, Bộ GTVT sẽ tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết số: 36a/NQ-CP, 19-2016/NQ-CP, 35/NQ-CP, 60/NQ-CP... và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ, cũng như các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phấn đấu hoàn thành kế hoạch Quý IV và cả năm 2016 trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Đẩy mạnh triển khai các Đề án kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, nhất là vận tải đường thủy nội địa và đường sắt, giảm áp lực cho vận tải đường bộ; Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT các lĩnh vực trên toàn quốc; Tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh các cơ chế, chính sách về các lĩnh vực GTVT phù hợp với thực tế, đặc biệt các cơ chế, chính sách thông thoáng, đặc thù để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển KCHTGT; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP mà đặc biệt là các dự án sử dụng vốn dư của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ để đưa vào khai thác 31 công trình, dự án; hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công 14 công trình, dự án; Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng, sản xuất công nghiệp GTVT; Tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch CCHC và cải cách TTHC; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội từ thiện...
 
Các đại biểu tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh
Minh bạch các nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình
 
Báo cáo với Hội nghị kết quả thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 9 tháng đầu năm 2016, ông Đỗ Văn Quốc - Vụ trưởng Vụ Tài chính cho biết, về quyết toán vốn ngân sách nhà nước, đến nay các đơn vị đã lập, trình quyết toán 680 dự án hoàn thành với giá trị 67.614 tỷ đồng đạt 88% kế hoạch năm; trong đó các dự án vốn XDCB 131 dự án với giá trị 64.393 tỷ đồng đạt 53% kế hoạch năm và vốn sự nghiệp kinh tế 549 dự án với giá trị 3.221 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch năm.
 
Đến nay các đơn vị cũng đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 670 dự án với giá trị 34.346 tỷ đồng đạt 94% kế hoạch năm, trong đó Bộ GTVT phê duyệt 45/55 dự án với giá trị 26.937 tỷ đồng và giá trị giảm trừ  sau thẩm tra phê duyệt được 34,6 tỷ đồng; các đơn vị còn lại phê duyệt giá trị 7.409 tỷ đồng.  
 
Về công tác quyết toán các dự án BOT, BT hoàn thành, đến nay đã có 53 dự án (gồm 50 dự án BOT và 3 dự án BT) hoàn thành trong đó có 29 dự án đã trình báo cáo quyết toán dự án hoàn, đạt 55%; 24 dự án các Nhà đầu tư đang hoàn chỉnh các thủ tục để trình hồ sơ quyết toán về cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với công tác thẩm tra, thỏa thuận quyết toán các dự án BOT, BT hoàn thành của cơ quan nhà nước thẩm quyền, trong tổng số 53 dự án (gồm 50 dự án BOT và 3 dự án BT) hoàn thành, đến nay có 17 dự án, hạng mục dự án BOT đã được thỏa thuận quyết toán. Theo ông Đỗ Văn Quốc, để đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành, từ nay đến cuối năm, Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án khẩn trương, tích cực trình Bộ GTVT các nội dung điều chỉnh dự án, điều chỉnh TMĐT đối với các dự án phải điều chỉnh nhưng chưa trình, phụ lục hợp đồng đối với các dự án đã thỏa thuận quyết toán nhưng chưa trình ký phụ lục hợp đồng, đồng thời tiếp tục trình Cục QLXD & CLCTGT thiết kế, dự toán đối với các dự án còn lại đã hoàn thành nhưng chưa trình thẩm ra hoặc thẩm định. Song song với đó, Cục QLXD & CLCTGT cần khẩn trương hoàn thành công tác thẩm tra, thẩm định và ban hành thông báo thẩm tra, thẩm định dự toán đối với những dự án BOT còn chưa thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD, Thông tư 09/2014/TT-BXD và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; trên cơ sở đó nhà đầu tư tiến hành ngay việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, hoàn thiện hồ sơ và lập báo cáo quyết toán trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các Ban Quản lý dự án chủ động đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nhà đầu tư hoàn chỉnh và phê duyệt dự toán sau khi có ý kiến thẩm tra, thẩm định dự toán của Cục QLXD & CLCTGT theo quy định tại Thông tư 13/2013/TT-BXD, Thông tư 09/2014/TT-BXD và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; khẩn trương đôn đốc nhà đầu tư trình 07 dự án phải điều chỉnh dự án; trình thẩm tra dự toán các dự án chưa trình; trình kết quả kiểm tra hồ sơ quyết toán về Bộ theo đúng thời hạn quy định và tiến độ đã được giao kế hoạch. Ngoài ra, các nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án cũng cần chủ động làm việc với các địa phương để các địa phương hoàn thành phê duyệt quyết toán tiểu dự án GPMB song song với quyết toán toàn bộ dự án, làm cơ sở tổng hợp vào tổng giá trị quyết toán chi phí đầu tư toàn bộ dự án.
 
Các đại biểu tại đầu cầu TP. Cần Thơ
 
Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2016 của Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Hoằng cho biết năm 2016, nguồn vốn bố trí cho các dự án ODA và các dự án giao thông trong nước được giao rất thấp so với nhu cầu. Trong đó, đặc biệt nguồn vốn đối ứng ODA được giao quá thấp; một số dự án quan trọng, cấp bách thậm chí chưa được giao kế hoạch vốn đối ứng (cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu thành phố Hà Nội, cầu Thịnh Long, đường hành lang ven biển phía Nam, hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối giai đoạn 2); gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện của các dự án.
 
Tuy nhiên, đối với các dự án sử dụng vốn TPCP, do là năm cuối của kế hoạch (KH) vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung giai đoạn 2014 - 2016, đã được giao KH theo đúng  mức vốn TPCP giai đoạn còn lại. Trong quá trình triển khai KH vốn TPCP giai đoạn, một số dự án có dư vốn (Dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Dự án Luồng cho tàu tải trọng lớn vào sông Hậu, dư vốn sau khi quyết toán các dự án...) đang làm thủ tục xin sử dụng vốn dư, điều hòa kế hoạch vốn giai đoạn nên chưa thể giải ngân ngay. Do vậy, số vốn TPCP đã được giao lớn hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016.
 
Cụ thể, đến hết tháng 9/2016, các nguồn vốn NSNN và TPCP đã giải ngân được 18.035 tỷ đồng trên tổng số 45.375 tỷ đồng được giao, đạt 40% so với KH được giao, trong đó, vốn nước ngoài các dự án ODA đã giải ngân 11.750 tỷ đồng, đạt 72% KH; Vốn đối ứng các dự án ODA đã giải ngân 1.362 tỷ đồng đạt 68% KH; Vốn NSNN cho các dự án giao thông đã giải ngân 1.341 tỷ đồng, đạt 82% KH; Vốn TPCP cho các dự án giao thông đã giải ngân 3.398 tỷ đồng, đạt 14% KH.
 
Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, Vụ trưởng Vụ KHĐT đề nghị các Chủ đầu tư/Ban QLDA dự án ODA bám sát các cơ quan liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc trong quá trình thực hiện; hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn, công tác GPMB để sớm triển khai các dự án khởi công mới hoặc các dự án mới ký hiệp định bổ sung, đẩy nhanh hoàn thiện công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục nghiệm thu, thanh toán để giải ngân kịp thời cho nhà thầu, tư vấn.Các Chủ đầu tư/Ban QLDA dự án sử dụng nguồn vốn NSNN chỉ đạo thi công dứt điểm các hạng mục trên cơ sở nguồn vốn được giao, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Các Chủ đầu tư/Ban QLDA dự án sử dụng nguồn vốn TPCP chỉ đạo thi công dứt điểm các hạng mục dở dang.
 
Bên cạnh đó, các Chủ đầu tư/Ban QLDA tiếp tục kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh công tác GPMB, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng tháng cho các dự án làm cơ sở để điều hành kế hoạch giải ngân
 
Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe đại diện lãnh đạo một số Cục, Tổng công ty, Sở GTVT báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2016 của đơn vị.
 
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị.
 
Làm tốt nhiệm vụ Quý IV, chuẩn bị cho năm 2017
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa thống nhất với nội dung các ý kiến trình bày tại Hội nghị. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị này và  phân công các cơ quan liên quan nghiên cứu và giải quyết. Về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung hoàn thiện Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội trong tháng 10/2016 cũng như trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời khẩn trương xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2017, để kịp thời triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2017.
 
Về công tác xây dựng cơ bản, Bộ trưởng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn dư của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên cũng như hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ để đưa vào khai thác 31 công trình, dự án; hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công 14 công trình, dự án. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cầu treo dân sinh giai đoạn 2.
 
Ngoài ra, các đơn vị của Bộ cũng cần phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trong việc thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, chủ động tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan về nhu cầu kế hoạch vốn 2016 cần bổ sung để đáp ứng tiến độ các dự án. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần rốt ráo đôn đốc đẩy nhanh kế hoạch giải ngân, thanh quyết toán các dự án BOT đã hoàn thành; rút kinh nghiệm để tiến hành thanh quyết toán ngay đối với các dự án vừa hoàn thành. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra giám sát các dự án sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.
 
Đối với công tác quản lý vận tải, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh triển khai các Đề án kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, nhất là vận tải đường thủy nội địa và đường sắt, giảm áp lực cho vận tải đường bộ; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi đối với doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực vận tải. Bên cạnh đó, Bộ cũng cần làm việc với một số địa phương về công tác quản lý vận tải hành khách và tổ chức giao thông công cộng, đặc biệt với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong công tác khắc phục ùn tắc giao thông. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị cũng cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm TTATGT các lĩnh vực trên toàn quốc, thực hiện tốt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.  Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch công tác đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.
 
Về nhiệm vụ cần thiết chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan liên quan lưu ý hoàn thành các dự thảo về Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đường Hồ Chí Minh. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ chủ trì đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc trả lời và giải quyết các chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri, giải quyết, xử lý nhanh những vấn đề liên quan đến ngành GTVT được các đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội quan tâm.
 
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các đơn vị cần bám sát các chương trình công tác của Chính phủ và Bộ GTVT để có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng còn lại, nhằm thực hiện thành công kế hoạch Quý IV và cả năm 2016.
 
DT - XN
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1083
Lượt truy cập: 94373081