Ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ năm, 22/12/2016 13:36
Ngày 25/11/2016, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thông tư gồm 6 Chương 62 Điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ các Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT, Thông tư số 51/2013/TT-BGTVT, Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:18660
Lượt truy cập: 128.983.056