Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ sáu, 06/01/2017 15:27 GMT+7

Chiều 06/01, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Lê Đỗ Mười đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Lê Đỗ Mười  trình bày báo cáo tổng kết

Theo đó, thực hiện năm "Chủ động, sáng tạo, chất lượng, tin cậy, hiệu quả, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020", công tác bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, dự án, đề tài đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2016. Công tác tham mưu, nghiên cứu KHCN, dự án, các đề án, chiến lược, quy hoạch, văn bản QPPL trình Bộ phê duyệt đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu chất lượng. Cụ thể, đã hoàn thành 02 Đề án, chiến lược, quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2016; đang triển khai 02 đề án Chiến lược, quy hoạch trình Bộ GTVT để trình Chính phủ phê duyệt năm 2017; hoàn thành 05 Đề án Chiến lược, quy hoạch đã được Bộ trươngr Bộ GTVT phê duyệt năm 2016; đang triển khai 04 đề án Chiến lược, quy hoạch trình Bộ GTVT phê duyệt năm 2017.

Viện đã có định hướng mới về công tác đề xuất nhiệm vụ KHCN, có giải pháp thúc đẩy và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bước đầu tạo lập lại uy tín với Bộ GTVT, Ban Kinh tế Trung ương và được Bộ tin tưởng giao cho Viện đảm nhiệm các nhiệm vụ tham mưu, tư vấn mang hàm lượng khoa học cao.

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, xúc tiến được một số cam kết, thoả thuận trong hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, triển khai dịch vụ KHCN, bước đầu mang lại nguồn thu góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện.

Hoạt động dịch vụ KHCN của Viện được tập trung đẩy mạnh, việc tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, doanh nghiệp trong nước đã đạt được nhữnh kết quả nhất định. Công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh; kỷ cương, chất lượng, hiệu quả trong các mặt hoạt động của Viện được nâng lên một bước...

Bên cạnh những kết quả nói trên, Viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong một số lĩnh vực công tác cần tìm ra nguyên nhân, các giải pháp khắc phục.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết

Đại diện lãnh đạo Viện Chiến lược & Phát triển GTVT cũng cho biết: Trong năm 2017, Viện tiếp tục đề ra các mục tiêu cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác. Cụ thể, trong công tác nghiên cứu tham mưu cho Bộ về hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, Viện tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham mưu của Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành GTVT để hoàn thiện triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ Bộ GTVT giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất các công tác tham mưu về chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách và các đề án, văn bản QPPL chi Bộ GTVT.

Viện đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; chủ động phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng chương trình đề tài cấp Nhà nước cho những năm tiếp theo.

Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác liên danh, liên kết với các tổ chức quốc tế để thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực GTVT. Đẩy mạnh hợp tác chiều sâu đối với các đối tác quan trọng nhằm tham gia thực hiện các dự án kết nối GTVT với các nước trong khu vực. Tiếp tục duy trì các hoạt động dịch vụ KHCN, chủ động mở rộng ký kết với các địa phương, các Bộ ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty trong và ngoài nước để từ đó tạo uy thế của Viện đối với lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành GTVT.

Viện tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT về việc quyết liệt triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Đảng, quốc hội, Chính phủ trong các mặt công tác, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tổ chức Đảng, Công đoàn và đoàn Thanh niên; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và các công tác khác.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nhật thống nhất với các báo cáo vừa được trình bày, đồng thời cũng đánh giá cao những kết quả Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đạt được trong thời gian qua.

Trong năm 2017, Thứ trưởng yêu cầu Viện tiếp tục cố gắng nghiên cứu các cơ chế, chính sách sao cho phù hợp với cơ chế thị trường, tạo được bứt phá đồng thời nghiên cứu những đường lối, chiến lược giải tỏa được sự ràng buộc của nền kinh tế.

Thứ trưởng mong muốn Viện Chiến lược và Phát triển GTVT với tư cách là trung tâm hội tụ trí tuệ của ngành GTVT cần tiếp tục đóng góp nhiều đề tài, ý kiến, những sản phẩm hay để lãnh đạo Bộ GTVT cũng như xã hội yên tâm hơn với những chính sách, quyết định.

Thứ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá cao chức năng, nhiệm vụ cũng như vai trò của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT. Viện cần quyết liệt hơn trong các hoạt động, bám sát Bộ, các Vụ, Cục, kết nối tốt hơn, nghiên cứu các cơ chế, chính sách tạo đột phá trong phát triển ngành GTVT, tạo việc làm cho cán bộ công nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong  khẳng định Viện sẽ tiếp thu những chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng và triển khai vào thực tế các hoạt động của Viện.

"Trong năm 2017, Viện sẽ có báo cáo trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT về các lĩnh vực như huy động nguồn lực, phát huy nguồn lực, tái cơ cấu ngành GTVT… Đồng thời, Viện mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ GTVT, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Vụ, Cục để Viện phát huy những kết quả đạt được năm 2016, khắc phục những tồn tại, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 2017", Viện trưởng Nguyễn Thanh Phong khẳng định.

KC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:904
Lượt truy cập: 71884497