Cục Hàng không Việt Nam: Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

Thứ sáu, 07/04/2017 14:04 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 624/QĐ-CHK "kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam".

Theo đó, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục HKVN sẽ do ông Đào Văn Chương - Phó Cục trưởng làm Trưởng ban, ông Trịnh Quốc Tuấn - Chánh Văn phòng Cục HKVN làm Phó Trưởng ban. 
 
Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Cục HKVN có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, thu thập, xử lý, biên tập, cập nhật, cung cấp thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công để đảm bảo trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam hoạt động theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng nội dung cho trang thông tin điện tử; đề xuất các kế hoạch, biện pháp liên quan đến nội dung của trang thông tin điện tử; Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và văn bản chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Cục Hàng không Việt Nam.
 
Bên cạnh đó Ban Biên tập này cũng có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung tin, bài trước khi đăng trên trang thông tin điện tử; Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Biên tập trang WEB trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành, cũng như chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Website và công tác truyền thông của Cục Hàng không Việt Nam.
 
Theo Quyết định, các thanh viên trong Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo Quy chế làm việc do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1009
Lượt truy cập: 72940328