Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu IT2 - Cung cấp và cài đặt phần cứng cho hệ thống máy tính của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Thứ năm, 20/04/2017 13:56
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu IT2 - Cung cấp và cài đặt phần cứng cho hệ thống máy tính của Tổng công ty.

Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu: Gói thầu IT2 - Cung cấp và cài đặt phần cứng cho hệ thống máy tính của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Số thông báo mời thầu: Báo đấu thầu số 25 ngày 14/02/2017 và Báo đấu thầu số 34 ngày 27/02/2017.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Giá gói thầu: 448.290.500 VNĐ.

Giá trúng thầu: 436.633.469 VNĐ.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Giải pháp Siêu Việt.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 tháng.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 226/QĐ-VEC-HĐTV ngày 18/4/2017.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12949
Lượt truy cập: 127.079.302