Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thứ năm, 27/04/2017 07:39
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 803.239 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 25.693 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 3.23%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: