Ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Thứ tư, 09/08/2017 10:26
Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Thông tư gồm 4 Chương, 57 Điều, áp dụng đối với thuyền viên làm việc tên tàu biển Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài chỉ áp dụng khi có những quy định cụ thể trong thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:18562
Lượt truy cập: 128.982.835