Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT

Thứ tư, 25/10/2017 14:45 GMT+7
Bộ GTVT công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ GTVT công bố công khai  số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị  trực thuộc Bộ.

Nội dung công bố xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2191
Lượt truy cập: 115926080