Ban hành Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ ba, 05/12/2017 14:38
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BGTVT ngày 30/11/2017 quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo đó, Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản ỉý các nhiệm vụ môi trường sử dựng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 34/2017/TT-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vê quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

Nội dung Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1577
Lượt truy cập: 128.991.184