Thanh Hóa: Xây dựng Đề án bảo trì đường huyện, đường xã

Thứ năm, 14/06/2018 10:29 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chủ trì hội nghị Thường trực UBND tỉnh, nghe và cho ý kiến vào đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh; UBND các thị xã, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh.
 
Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (GTVT), hiện nay, hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh có quy mô thấp, chủ yếu là đường cấp V, cấp VI và thấp hơn. Hệ thống công trình cầu, cống, tràn, mương rãnh thoát nước đường huyện về cơ bản được đầu tư xây dựng khá đồng bộ; nhưng đường xã còn nhiều công trình tạm, không ổn định để khai thác lâu dài. Hệ thống đường huyện, đường xã sau khi được đầu tư xây dựng, bàn giao cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và UBND các xã quản lý, công việc bảo trì chưa được coi trọng đúng mức...

Đối với các tuyến đường huyện, giao cho UBND cấp huyện là chủ quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về việc bảo trì. Đối với các tuyến đường xã, giao UBND xã là chủ quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về việc bảo trì. UBND cấp huyện, xã phân công cho cán bộ phòng chuyên môn trực tiếp theo dõi, tổ chức thực hiện công việc bảo trì hàng năm. Hệ thống đường huyện, kinh phí bảo trì được bố trí từ ngân sách huyện, các nguồn vốn lồng ghép, nguồn vốn huy động hợp pháp khác; nguồn từ quỹ bảo trì đường bộ (nếu có), nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh. Hệ thống đường xã, kinh phí bảo trì được bố trí từ ngân sách xã, các nguồn lồng ghép, nguồn huy động hợp pháp khác, nguồn từ quỹ bảo trì đường bộ (nếu có); nguồn hỗ trợ từ ngân sách huyện, ngân sách tỉnh. Kinh phí bảo trì, đối với đường huyện đã cứng hóa, sửa chữa thường xuyên 20 triệu đồng/km/năm, sửa chữa định kỳ 25 triệu đồng/km/năm; trong đó, cấp huyện tự cân đối ngân sách 67%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 33%. Đối với đường xã, sửa chữa thường xuyên 10 triệu đồng/km/năm, sửa chữa định kỳ 12,5 triệu đồng/km/năm; trong đó, xã tự cân đối ngân sách 56%, huyện hỗ trợ 22%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 22%... Kế hoạch chi hàng năm do các huyện, xã lập, phê duyệt, điều chỉnh, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì từ nguồn ngân sách huyện, xã. Việc thanh, quyết toán, UBND huyện, xã giao cho các phòng, bộ phận chuyên môn tham mưu thanh, quyết toán theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Đối với nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ hàng năm theo km đường huyện, đường xã đã cứng hóa, UBND các huyện, xã tổ chức thực hiện bảo trì theo đúng đối tượng, nội dung và báo cáo về Sở GTVT, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở GTVT, Sở Tài chính có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng kinh phí bảo trì đường huyện, đường xã của các huyện, xã bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.


 Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất nội dung đề án bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu, đồng chí giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh đề án, trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt. 

Nguồn: Báo Thanh Hóa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1115
Lượt truy cập: 99554689