Đảng bộ Bộ GTVT quán triệt Nghị quyết TƯ7

Thứ tư, 04/07/2018 15:09 GMT+7

Sáng nay (4/7), Ban Cán sự đảng Bộ GTVT phối hợp  Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực tiếp nghe đồng chí Nguyễn Văn Thể
 Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT truyền đạt tinh thần Nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII tới hơn 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, truyền đạt tinh thần nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TƯ Đảng Khóa 12, nói về công tác cán bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể  cho biết, đội ngũ cán bộ các cấp của ta ngày càng trưởng thành, chất lượng ngày càng được nâng lên tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh, từ đó chất lượng cán bộ, công chức, viên chức mới có thể đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong thời đại mới.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
 Bộ trưởng Bộ GTVT truyền đạt Nghị quyết 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ rõ như việc tỷ lệ cán bộ nữ có xu hướng ngày càng giảm; tỷ lệ cán bộ trẻ cũng chưa đạt yêu cầu; nhiều cán bộ lạc hậu về công nghệ, yếu kém về ngoại ngữ; không ít cán bộ ở cả trung ương và địa phương  có vấn đề… nhưng đụng tới đâu cũng phát hiện cán bộ tham nhũng, lấy của công làm của tư.

Bộ trưởng cũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, BCH TƯ đã ban hành Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Nghị quyết tập trung vào một số giải pháp, trong đó có việc nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng khẳng định, Bộ GTVT sẽ học tập, tiếp thu và triển khai đúng tinh thần Nghị quyết vào công tác cán bộ của Ngành GTVT trong thời gian tới.

“Sẽ có nhiều đột phá trong công tác cán bộ, xin cơ chế điều chỉnh quy hoạch cán bộ, làm rõ tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; nhân sự các cơ quan, Cục, Vụ cũng sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp với trình độ chuyên môn và cơ cấu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh.

Tiếp đó, Bộ trưởng yêu cầu đội ngũ cán bộ phải tự rà soát lại bản thân, xem năng lực đã đáp ứng yêu cầu chưa, đã được đào tạo, cập nhật chưa, đã chịu khó trau dồi bản thân chưa? Có tinh thần của cán bộ, đảng viên, luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu tranh với tham nhũng, lợi ích nhóm hay chưa, nhất là các vị trí cán bộ trong Ngành GTVT tiếp xúc nhiều với dự án, nguồn vốn lớn…

 Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã quán triệt Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lượng lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng khẳng định, Ngành GTVT đang nỗ lực cố gắng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động, phấn đấu công chức, viên chức có thu nhập đủ sinh hoạt tối thiểu từ đó giảm dần tham nhũng, lợi ích nhóm…

 Cũng trong buổi sáng nay (4/7), đồng chí Nguyễn Ngọc Đông Phó Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cũng đã trình bày Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, mục tiêu của Đảng bộ, tập thể CBCCVC-LLĐ Ngành GTVT là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bố trí đủ về số lượng, về quy hoạch bố trí từ 2 - 3 người cho mỗi chức danh; cán bộ cấp trưởng phải kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau…

Đến năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiến hành cập nhật quy hoạch cán bộ; Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên; Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết TW 6.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy,
 Thứ trưởng Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch triển khai NQTW7 tại Bộ GTVT

Đến năm 2025, sẽ tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, đến năm 2030, Ngành GTVT sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng. Trong đó, cán bộ cấp chiến lược phải thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 - 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương: Từ 20 - 25% dưới 40 tuổi; từ 50 - 60% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập. Cùng đó, sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học ở những lĩnh vực trọng điểm, có thế mạnh, đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới.

“Đặc biệt, phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; phấn đấu tỉ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%. Đối với đơn vị có từ 30% nữ trở lên cần bố trí cán bộ lãnh đạo nữ cho phù hợp”,  đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh.

H.L

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1710
Lượt truy cập: 83952370