Đề cương tuyên truyền Đảng bộ Bộ GTVT 70 năm xây dựng và trưởng thành (07/11/1948 - 07/11/2018)

Thứ sáu, 13/07/2018 16:59 GMT+7

Tiến tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đảng bộ Bộ GTVT 70 năm xây dựng và trưởng thành (07/11/1948 - 07/11/2018).
Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT xin trân trọng gửi tới các đồng chí đảng viên và các chi bộ nội dung của Đề cương.

Ngày 07/11/1948, tại thôn Móc Dòm, xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chi bộ Đảng Cộng sản Cơ quan Bộ Giao thông công chính được thành lập với ba đảng viên, trực thuộc Đảng đoàn các cơ quan Trung ương theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 07/11/1948 của Ban Thường vụ Trung ương. Đồng chí Hoàng Hoan Nghinh là Bí thư chi bộ đầu tiên của Cơ quan Bộ Giao thông công chính (năm 1948). Mặc dù chỉ có ba đảng viên, nhưng nhiệm vụ và hoạt động của chi bộ thời kỳ này là phối hợp và hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Bộ Giao thông công chính trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và Hồ Chủ tịch, chỉ đạo Cơ quan Bộ và toàn Ngành vượt qua mọi khó khăn gian khổ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi các cuộc kháng chiến của dân tộc. Chi bộ đã thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong mọi hoạt động gắn với giao thông vận tải, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của tình hình đất nước những năm đó.

Đồng chí Lê Văn Thái, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW

và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT trao Bằng khen của 

Đảng ủy Khối cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013 - 2017

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, từ một chi bộ với 3 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ Bộ GTVT có gần 11.000 đảng viên hoạt động trên địa bàn cả nước với 85 đảng bộ cơ sở và 983 chi bộ; trong đó có 06 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 05 đảng bộ được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên.

Việc lập Đảng bộ Bộ GTVT vào tháng 5/2012 trên cơ sở tổ chức lại Đảng bộ Bộ GTVT và Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam là một mốc đánh dấu bước phát triển vượt bậc của đảng bộ, khẳng định tổ chức lại Đảng bộ Bộ GTVT là chủ trương đúng đắn, thực sự đã phát huy hiệu quả và đảng bộ trở thành một trong những đảng bộ có quy mô, tổ chức lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời cũng xác định trọng trách, vị trí của Đảng bộ Bộ trong thời kỳ mới. Mỗi tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT thực sự là một tổ chức chính trị vững vàng về lý tưởng, dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo, có tầm ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến mọi hoạt động của Ngành GTVT và từng cơ quan, đơn vị.

Trong các nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng luôn đặt nhiệm vụ hàng đầu là thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị được thể hiện qua các giai đoạn...

Toàn văn Đề cương tuyên truyền Đảng bộ Bộ GTVT 70 năm xây dựng và trưởng thành (07/11/1948 - 07/11/2018) xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:873
Lượt truy cập: 99671563