Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không: Tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025  (22/06/2022)

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, Chi bộ An toàn - Chất lượng thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tiến hành Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Khách online:7575
Lượt truy cập: 142.942.848