76 mùa thu Độc lập: Tự hào sức mạnh Việt Nam (01/09/2021)

“Tuyên ngôn Bác đọc vang trời đất/Độc lập Người thề vọng núi sông”…76 năm đã qua nhưng những cảm xúc ngày Tết Độc lập trong nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ người con đất Việt.

Khách online:7938
Lượt truy cập: 126.790.603