Trường ĐH Công nghệ GTVT thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình

Thứ ba, 14/08/2018 12:37

Thực hiện Văn bản số 8303/BGTVT-TCCB ngày 31/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa có thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau:

Trường Đại học Công nghệ GTVT

Chức danh thi tuyển: Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Đối tượng tham gia dự tuyển: Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật; Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật, đang công tác tại các đơn vị thuộc Trường hoặc công tác tại các đơn vị không thuộc Trường nhưng cùng lĩnh vực chuyên môn với chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật.

Tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức thi tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển xem trên Website: http://www.utt.edu.vn hoặc bảng tin tại các Cơ sở đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Các ứng viên sẽ trải qua nội dung thi Viết với thời gian 180 phút gồm: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Bên cạnh đó, các ứng viên cũng phải trải qua phần thi Bảo vệ Đề án, nội dung bao gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Bộ môn Địa kỹ thuật và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển; Đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Bộ môn Địa kỹ thuật; Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật.

Thời gian thi: Dự kiến thi tuyển vào tháng 10 năm 2018.

Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30/8/2018 đến hết ngày 07/9/2018.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Phòng Tổ chức cán bộ, P.205-H1, Số 54 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội)./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:367
Lượt truy cập: 128.873.680