Ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT về lắp đặt báo hiệu kilômét – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa

Thứ sáu, 14/09/2018 16:47 GMT+7
Ngày 11/9/2018, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

Ngày 11/9/2018, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Thông tư số 49/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT  ngày 6/9/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét – địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo trì và khai thác báo hiệu đường thủy nội địa. Thông tư ban hành kèm theo 3 Phụ lục.

Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1110
Lượt truy cập: 99479332