Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không

Thứ ba, 16/10/2018 09:59
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 2196/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không.

Theo đó, Trung tâm Y tế hàng không là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không VN có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế hàng không có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y học hàng không, y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế khách theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế hàng không chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Cục HKVN; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về y tế của cơ quan quản lý nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2011/QĐ-CHK ngày 11/7/2011 của Cục trưởng Cục HKVN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế hàng không.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.


 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13603
Lượt truy cập: 127.081.412