Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo tại các trường thuộc Bộ

Thứ sáu, 26/10/2018 12:17 GMT+7

Sáng nay (26/10), Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì Hội nghị Hiệu trưởng/Giám đốc các Trường, Học viện thuộc Bộ GTVT. Cùng dự có lãnh đạo một số Vụ tham mưu và lãnh đạo 19 Trường, Học viện thuộc Bộ.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định thời gian qua hệ thống các trường thuộc Bộ đã có sự chuyển biến trong công tác đào tạo, đặc biệt là 4 trường đại học của Bộ. Bên cạnh đó, các trường cũng đã có sự thay đổi, cập nhật nội dung đào tạo, các sinh viên do các trường đào tạo tham gia Kỳ thi tay nghề ASEAN  năm 2018 đã đạt thành tích cao. Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Hội nghị hôm nay đã giải quyết được một số khó khăn, vướng mắc mà các trường đã nêu ra. Tuy nhiên, hiện các trường vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần có  sự chủ động của các Trường cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ.

Thời gian tới, theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ bên cạnh việc tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 18-NQ/TW  Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, các trường cũng cần tập trung vào các ngành nghề đào tạo chính, tập trung chuẩn hóa nội dung đào tạo cho sinh viên để khi sinh viên ra trường có đầy đủ kiến thức chứng chỉ ít nhất đạt yêu cầu khu vực, để sinh viên không làm trong nước thì có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong khu vực. Bên cạnh đó, các trường, học viện cũng cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ xác định các ngành nghề đào tạo chủ lực, đảm bảo nguộc nhân lực lâu dài cho Ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Tăng cường hợp tác quốc tế.         

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Hoài An báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018

Trước đó, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Hoài An đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018. Theo ông Trần Hoài An, trong 9 tháng đầu năm 2018, các trường, học viện thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch; có những chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo từng bước- được nâng lên; các trường đã tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tinh giản số người làm việc, thực hiện tốt các quy định của quy chế đào tạo, tích cực thực hiện đổi mới tổ chức và quản lý đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo. Công tác tuyển sinh đã đạt mục tiêu đặt ra. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp) năm 2018 đã tăng lên so với năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu trung cấp, sơ cấp.

Một số trường cao đẳng đã có kết quả tuyển sinh rất tốt như: Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V, Trường Cao đẳng Hàng hải I... Chất lượng giảng viên ngày càng nâng cao, mặc dù tổng số lượng giảng viên giảm đi (giảm 155 người), tuy nhiên số lượng giảng viên có trình độ Tiến sỹ, Giáo sư, Phó Giáo sư không ngừng tăng lên. Trình độ tay nghề thí sinh được nâng lên, tỷ lệ học sinh sinh viên ra trường có việc làm ngày càng tăng. Theo báo cáo của các trường, một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng rất cao, sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong năm 2018, Đoàn thí sinh của Bộ Giao thông vận tải đã suất sắc đạt 03 giải Nhất, 02 giải Ba, 07 giải Khuyến khích tại Kỳ thi tay nghề quốc gia vào tháng 5/2018. Tại Kỳ thi tay nghề ASEAN tại Thái Lan vào tháng 8/2018, Đoàn thí sinh của Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đạt được 01 giải Nhất, 01 giải Ba (thí sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh), 01 Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc (thí sinh của Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I). Đây là thành tích cao nhất của Bộ Giao thông vận tải trong những năm qua trong thi tay nghề.  

Về nhiệm vụ kế hoạch đào tạo 3 tháng cuối năm, Phó vụ trưởng Trần Hoài An đề nghị các trường, học viện tiếp tục tổ chức thực hiện tuyển sinh các trình độ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cố gắng phấn đấu đến hết năm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo; rà soát Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, các Trường cũng cần tập trung tổ chức thực hiện Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, đồng thời tổ chức tổng kết, đánh giá cụ thể kểt quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018, trên cơ sở đó đề xuất Bộ Giao thông vận tải kế hoạch năm 2019.

Cũng tại Hội nghị này lãnh đạo các trường đã trình bày những bài học kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đồng thời kiến nghị lãnh đạo Bộ những khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất...   

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3085
Lượt truy cập: 116015674