VEC thông tin về kiểm toán Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Thứ năm, 01/11/2018 15:21

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông tin về nội dung liên quan đến Báo cáo kiểm toán Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

VEC đã cơ bản thực hiện đầy đủ theo kết luận của Kiểm toàn Nhà nước

VEC cho biết, trong báo cáo, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đánh giá các Bộ chủ quản đầu tư, VEC (chủ đầu tư) và các địa phương có tuyến đường đi qua đã cố gắng huy động nguồn vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý dự án đúng quy định. Qua lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, tổng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 4.160 tỉ đồng (giảm 16% giá trị các gói thầu). Theo giá trị cập nhật gần nhất thì tổng mức đầu tư dự kiến sẽ giảm còn khoảng 28.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt là 34.516 tỷ đồng (giảm hơn 6.000 tỷ đồng).

Thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kèm theo Văn bản số 491/KTNN-TH ngày 29/9/2017, VEC đã xây dựng kế hoạch và có các văn bản triển khai đến các đơn vị liên quan yêu cầu thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN đã được Đoàn kiểm tra của KTNN kiểm tra và có biên bản xác nhận. Ngày 20/7/2018, KTNN có Văn bản số 339/KTNN-CNIV gửi Bộ Giao thông vận tải về các nội dung kiểm tra tại VEC, trong đó ghi rõ VEC đã cơ bản thực hiện đầy đủ theo kết luận của KTNN tại Văn bản số 491/KTNN-TH ngày 29/9/2017 của KTNN.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ảnh VTC New

Nguyên nhân chưa thực hiện các kiến nghị xử lý về tài chính

Theo VEC, về kiến nghị giảm trừ quyết toán chi phí đầu tư chưa thực hiện 9.536.375.752 đồng: Các gói thầu: số 2, 3A, 3B, 4, 5, 7: Do chưa có khối lượng thanh toán các hạng mục giảm trừ theo kiến nghị của KTNN; đơn vị đang thực hiện giảm trừ ở các đợt thanh toán tiếp theo. Các gói thầu: 14B1 và 14B2: Do chưa có khối lượng nghiệm thu thanh toán giá trị xây lắp hàng tháng (IPC), đơn vị mới chỉ được thanh toán tạm ứng.

Về kiến nghị xử lý tài chính khác chưa thực hiện 22.964.682.000 đồng, bao gồm: Giảm trừ giá trị rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán giếng cát các gói thầu 3A, 3B, A3…, VEC đang chỉ đạo thực hiện. Sở dĩ việc triển khai giảm trừ các hạng mục trên triển khai chậm xuất phát từ các nguyên nhân sau: (i) Giá trị hạng mục giếng cát, VEC đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng để xin chủ trương chấp thuận định mức; (ii) Đơn giá nhân công các gói thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ (8.325.404.000 đồng): VEC đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng (Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 11845/BQP-BTLCB ngày 06/10/2017 trả lời về vấn đề trên). Hiện VEC đang chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành của Bộ Quốc phòng tiếp tục làm rõ để báo cáo lại với KTNN.

VEC kiến nghị, giảm trừ thuế GTGT tương ứng 35.211.981.000 đồng: VEC đã thực hiện việc giảm trừ thuế GTGT theo kiến nghị của KTNN. Đến nay đã thực hiện giảm trừ  34.345.037.750 đồng, giá trị còn lại 866.943.250 đồng sẽ giảm trừ khi quyết toán hợp đồng.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan

VEC cho biết, đơn vị đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Thẩm định, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường trong công tác quản lý, điều hành chung; 01 Phó trưởng phòng Thẩm định, 02 Phó trưởng phòng KTCNMT được phân công phụ trách dự án; 03 chuyên viên phòng Thẩm định và 07 chuyên viên phòng KTCNMT. Đã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban Đấu thầu/Tổ Chuyên gia đấu thầu của VEC đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với toàn bộ các thành viên của Tổ CGĐT; Đã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập, quản lý hợp đồng và quản lý tiến độ, chất lượng: Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Giám đốc, 03 Phó giám đốc và 02 Trưởng phòng. Đối với Tư vấn thiết kế, đã kiểm điểm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ Tư vấn và lưu ý các cán bộ liên quan (Văn bản số DQEDD-VEC-02-17 ngày 21/12/2017).

P.V

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12950
Lượt truy cập: 127.079.329