Cắm mốc thực địa GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh đạt hơn 62%  (23/05/2022)

Việc chủ đầu tư sớm bàn giao mốc thực địa giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ giúp các địa phương ở Hà Tĩnh chủ động trong công tác kiểm đếm diện tích các loại đất, công trình, kiến trúc bị ảnh hưởng.

Khách online:15236
Lượt truy cập: 140.896.100