Đề nghị hỗ trợ nhà thầu tham gia giao thông khi tham dự đấu thầu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19  (21/09/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Công văn số 9806/BGTVT-VT ngày 21/9/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị hỗ trợ cho nhà thầu tham gia giao thông khi tham dự đấu thầu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Khách online:198
Lượt truy cập: 126.983.727