Giải phóng mặt bằng hơn 450km Dự án cao tốc Bắc - Nam (07/04/2020)

Đến nay, các địa phương nơi 11 dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được 454,15km.

Khách online:1023
Lượt truy cập: 101017104