Đẩy nhanh tiến độ GPMB đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (11/11/2019)

Lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng thống nhất điều chỉnh quy hoạch đường gom 2 bên dự án đường Hồ Chí Minh, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.

Khách online:1270
Lượt truy cập: 96186431