Năm 2019, VEC tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm (09/01/2019)

Tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sáng ngày 07/01, ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) – nhấn mạnh, trong năm 2019 VEC cần tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hành lang pháp lý, công tác tổ chức-cán bộ, thực hiện hiệu quả các hoạt động thường xuyên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Khách online:1942
Lượt truy cập: 82547859