Phú Yên: Phấn đấu đến ngày 30/6, bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam (03/02/2023)

Ngày 2/2, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các Ban Quản lý dự án 85, 7( Bộ Giao thông vận tải) về triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo đồng chủ trì buổi làm việc.

Khách online:10523
Lượt truy cập: 155.343.062