Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP

Thứ sáu, 12/04/2019 14:31 GMT+7
Ngày 10/4, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Quyết định số 625/QĐ-BGTVT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo Quyết định thành lập Ban soạn thảo gồm 32 thành viên đại diện các cơ quan chức năng của Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê  Đình Thọ làm Trưởng ban. Ban soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GTVT nghiên cứu xây dựng các nội dung của Dự thảo Nghị định phù hợp với các quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt 2017, các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế công tác bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; hoàn thành các thủ tục theo quy định để Bộ trưởng Bộ GTVT trình Chính phủ ký ban hành Nghị định.

Tổ biên tập gồm 41 thành viên do Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông Bộ GTVT làm Tổ trưởng. Tổ biên tập có trách nhiệm giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tiến độ triển khai các công việc được giao. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được Chính phủ thông qua. Ban soạn thảo, Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1257
Lượt truy cập: 97211713