Bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Thứ ba, 07/05/2019 10:36 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 747/QĐ-BGTVT ngày 02/5/2019 "bổ sung danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó, bổ sung ông Trần Văn Bổng, chuyên viên chính Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải làm giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 5001/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1956
Lượt truy cập: 104788554